Organizaciona struktura

ORGANI I OBLICI DELOVANjA

Organi Granskog sindikata su:

  • 1. Kongres
  • 2. Glavni odbor
  • 3. Izvršni odbor
  • 4. Nadzorni odbor

Izvršni odbor

Na konstitutivnoj sednici Glavnog odbora, u toku rada Kongresa, Glavni odbor bira Izvršni odbor. Sednicama Glavnog odbora i Izvršnog odbora predsedava predsednik Aleksandar Titović.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima šest članova. Sednicama Nadzornog odbora predsedava Zoran Tošić, predsednik.